Statystyki

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o popularność tego nazwiska w Polsce na różnych poziomach.Także o to, co zrobić by te statystyki pięły się w górę a nie spadały jak liczba ludności w Polsce.

 

 

Jak już wcześniej pisałem , nazwisko Jastrzębski znajduje się na 144. miejscu w Polsce spośród 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce . Nazwisko Jastrzębski posiada 20 536 osób w Polsce , razem płeć męska i żeńska . To dane z książki z 2000 roku .

Według książki o nazwiskach z roku około 1990 Jastrzębskich było 19 156 osób w Polsce . A tak się ta popularność nazwiska rozkładała na ówczesne 49 województw :

Warszawskie                   - 2 211

Bielskopodlaskie             - 316

Białostockie                     - 174

Bielskie                           - 152

Bydgoskie                       - 303

Chełmskie                       - 58

Ciechanowskie                - 363

Częstochowskie               - 197

Elbląskie                          - 369

Gdańskie                         - 523

Gorzowskie                      - 421

Jeleniogórskie                  - 224

Kaliskie                            - 75

Katowickie                       - 925

Kieleckie                          - 344

Konińskie                         - 219

Koszalińskie                     - 236

Krakowskie                       - 626

Krośnieńskie                    - 163

Legnickie                         - 292

Leszczyńskie                    - 115

Lubelskie                          - 412

Łomżyńskie                       - 948

Łódzkie                             - 386

Nowosądeckie                   - 25

Olsztyńskie                        - 466

Opolskie                            - 245

Ostrołęckie                        - 845

Pilskie                                - 110

Piotrkowskie                       - 90

Płockie                               - 300

Poznańskie                        - 330

Przemyskie                        - 51

Radomskie                         - 691

Rzeszowskie                       - 99

Siedleckie                           - 1 875

Sieradzkie                           - 93

Skierniewickie                     - 230

Słupskie                              - 223

Suwalskie                            - 310

Szczecińskie                        - 578

Tarnobrzeskie                     - 118

Tarnowskie                          - 68

Toruńskie                            - 500

Wałbrzyskie                         - 200

Włocławskie                         - 492

Wrocławskie                         - 580

Zamojskie                             - 241

Zielonogórskie                      - 317

 

Jak możemy zobaczyć , najwięcej Jastrzębskich było w woj. warszawskim , ponad 2 tys. osób . Na 2. miejscu było woj. siedleckie , blisko 2 tys. osób . W pozostałych poszczególnych województwach Jastrzębskich było poniżej 1 tys. osób . A w 8 województwach nawet mniej niż 100 osób . Najmniej było w województwie nowosądeckim , tylko 25 osób .

Podobne nazwiska do nazwiska Jastrzębski , takie jak ; Jastrząb , Jastrzębowski , Jarzębowski , Jarzębski , Jarząb już są mniej popularne , a każde z nich jest posiadane przez mniej niż 5 tys. osób . Właśnie te około 5 tys. osób z takim samym nazwiskiem jest przepustką do znalezienia się w gronie 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce . Jednak nieco podobne nazwisko Jarząbek ma trochę ponad 7 tys. osób w Polsce .

W Polsce jest 18 osób o nazwisku Jastrzebski i 15 osób o nazwisku Jastrzebska . 

W Polsce są 273 osoby o nazwisku Jastrzembski i 280 osób o nazwisku Jastrzembska . Nazwisko Jastrzębski i Jastrzembski wymawia się tak samo , ponieważ samogłoskę " ę " przed spółgłoską " b " wymawia się jako  - em -  .  

W Polsce jest 158 osób o nazwisku Jastrzemski i 165 osób o nazwisku Jastrzemska . 

W Polsce jest też 50 osób o nazwisku Strzębski i 50 osób o nazwisku Strzębska .

Według innych danych w Polsce jest 9 750 osób o nazwisku Jastrzębski , dotyczy to mężczyzn i płci męskiej . Zamieszkują oni w 357 różnych powiatach i miastach . Najwięcej zameldowanych jest w mieście Warszawa - 679 osób . A oto dalsze powiaty / miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku :

1. Warszawa  ( 679 )

2. Siedlce  ( 623 )

3. m. Siedlce  ( 218 )

4. m. Kraków  ( 193 )

5. Łomża  ( 175 )

6. Szczecin  ( 161 )

7. Zambrów  ( 147 )

8. m. Wrocław  ( 145 )

9. Ostrów Mazowiecka  ( 136 )

10. m. Łódź  ( 134 )

Prawdopodobnie punkt 1 , 5 , 6 , 7 , 9 dotyczy miast , a może niektóre całego powiatu .

 

Według tego samego źródła w Polsce są 10 412 osoby o nazwisku Jastrzębska . Zamieszkują one w 361 różnych powiatach i miastach . Najwięcej zameldowanych jest w mieście Warszawa - 812 osób . A oto dalsze powiaty / miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku :

1. Warszawa  ( 812 )

2. Siedlce  ( 573 )

3. m. Siedlce  ( 239 )

4. m. Kraków  ( 227 )

5. m. Wrocław  ( 191 )

6..Szczecin  ( 175 )

7. Ostrów Mazowiecka  ( 155 )

8. m. Łódź  ( 152 )

9. Zambrów  ( 147 )

10. Gdańsk  ( 130 )

Tutaj także punkt 1 , 6 , 7 , 9 , 10 , dotyczy miast albo powiatu .

Te wszystkie dane dotyczące Jastrzębskich mogą być zaniżone , ponieważ nie ma danych o nazwisku Jastrzębska z powiatu łomżyńskiego . Jeśli chodzi o inne ośrodki administracyjne , może być podobnie .

 

"STATYSTYKA OSÓB ŻYJĄCYCH
NOSZĄCYCH NAZWISKA JASTRZĘBSKI / JASTRZĘBSKA"
stan zbioru PESEL na 24 kwietnia 2014r.


woj. płeć liczba płeć liczba


DOLNOŚLĄSKIE MĘŻCZYŹNI 594 KOBIETY 709
"KUJAWSKO-
POMORSKIE" MĘŻCZYŹNI 598 KOBIETY 636
LUBELSKIE MĘŻCZYŹNI 600 KOBIETY 687
LUBUSKIE MĘŻCZYŹNI 310 KOBIETY 375
ŁÓDZKIE MĘŻCZYŹNI 360 KOBIETY 423
MAŁOPOLSKIE MĘŻCZYŹNI 480 KOBIETY 528
MAZOWIECKIE MĘŻCZYŹNI 3 070 KOBIETY 3 454
OPOLSKIE MĘŻCZYŹNI 148 KOBIETY 171
PODKARPACKIE MĘŻCZYŹNI 300 KOBIETY 325
PODLASKIE MĘŻCZYŹNI 581 KOBIETY 592
POMORSKIE MĘŻCZYŹNI 439 KOBIETY 496
ŚLĄSKIE MĘŻCZYŹNI 663 KOBIETY 729
ŚWIĘTOKRZYSKIE MĘŻCZYŹNI 181 KOBIETY 200
"WARMIŃSKO-
MAZURSKIE" MĘŻCZYŹNI 522 KOBIETY 542
WIELKOPOLSKIE MĘŻCZYŹNI 408 KOBIETY 421
ZACHODNIOPOMORSKIE MĘŻCZYŹNI 470 KOBIETY 533
RAZEM 9 724 +10 821
RAZEM 20 545
(MĘŻCZYŹNI + KOBIETY)

Liczba osób urodzonych w 2013 r. noszących nazwisko: 
JASTRZĘBSKI120 
JASTRZĘBSKA96
Są to osoby , które w zbiorze PESEL nie mają zarejestrowanej daty zgonu .

Liczba osób zmarłych w 2013 r. noszących nazwisko: 
JASTRZĘBSKI108 
JASTRZĘBSKA98  
 

STATYSTYKA NAZWISKA JASTRZĘBSKI / JASTRZĘBSKA
stan zbioru PESEL na 03 czerwca 2014r.
miasto lub powiat płeć liczba płeć liczba
ŁOMŻA (miasto) MĘŻCZYŹNI 104 KOBIETY 117
ŁOMŻYŃSKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 163 KOBIETY 153
ŁUKÓW (miasto) MĘŻCZYŹNI 34 KOBIETY 40
ŁUKOWSKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 70 KOBIETY 85
MIŃSK MAZOWIECKI (miasto) MĘŻCZYŹNI 24 KOBIETY 35
MIŃSKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 79 KOBIETY 82
OSTROŁĘKA (miasto) MĘŻCZYŹNI 56 KOBIETY 66
OSTROŁĘCKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 89 KOBIETY 98
OSTRÓW MAZOWIECKA (miasto) MĘŻCZYŹNI 49 KOBIETY 64
OSTROWSKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 73 KOBIETY 75
SIEDLCE (miasto) MĘŻCZYŹNI 224 KOBIETY 248
SIEDLECKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 610 KOBIETY 608
ZAMBRÓW (miasto) MĘŻCZYŹNI 36 KOBIETY 47
ZAMBROWSKI (powiat) MĘŻCZYŹNI 102 KOBIETY 83
RAZEM 1 713 + 1 801
RAZEM 3 514
(MĘŻCZYŹNI + KOBIETY)

Są to osoby , które w zbiorze PESEL mają zarejestrowane aktualne nazwisko JASTRZĘBSKI, JASTRZĘBSKA
i nie mają zarejestrowanej daty zgonu. 
 

 

 STATYSTYKA NAZWISKA JASTRZĘBSKI / JASTRZĘBSKA
stan zbioru PESEL na 16 czerwca 2014r.
"pow. siedlecki
gminy" płeć liczba płeć liczba
DOMANICE MĘŻCZYŹNI 23 KOBIETY 28
KORCZEW MĘŻCZYŹNI 0 KOBIETY 0
KOTUŃ MĘŻCZYŹNI KOBIETY 13
MOKOBODY MĘŻCZYŹNI KOBIETY
MORDY MĘŻCZYŹNI 14 KOBIETY 12
PAPROTNIA MĘŻCZYŹNI KOBIETY
PRZESMYKI MĘŻCZYŹNI KOBIETY
SIEDLCE MĘŻCZYŹNI 88 KOBIETY 76
SKÓRZEC MĘŻCZYŹNI 88 KOBIETY 88
SUCHOŻEBRY MĘŻCZYŹNI KOBIETY
WIŚNIEW MĘŻCZYŹNI 288 KOBIETY 265
WODYNIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY
ZBUCZYN PODUCHOWNY MĘŻCZYŹNI 77 KOBIETY 97
RAZEM 578 + 579
RAZEM 1 157
(MĘŻCZYŹNI + KOBIETY) 

 Jak widać na powyższym zestawieniu , tylko w gminie Korczew nie ma Jastrzębskich ,

w innych mieszkają . Ze względu na ochronę danych osobowych nie podaje się

liczby mniejszej niż 11 , co tutaj można zauważyć .

 

Mężczyźni o nazwisku Jastrzębski , których stan cywilny to kawaler , z podziałem na 4 grupy wiekowe w Polsce  

 ( wg stanu zbioru PESEL na dzień 08 grudnia 2014 r. )

Nazwisko                        Stan cywilny                 Grupy wiekowe               Liczba osób       

JASTRZĘBSKI                 kawaler                          31-40 lat                          893

JASTRZĘBSKI                 kawaler                          41-50 lat                          660 

JASTRZĘBSKI                 kawaler                          51-60 lat                          583  

JASTRZĘBSKI                 kawaler                    powyżej 60 lat                       816  

 

Osoby te nie mają zarejestrowanej daty zgonu w zbiorze PESEL .

W zbiorze PESEL stan cywilny dla księży i zakonników żyjących w stanie bezżennym to też kawaler .  

 

STATYSTYKA NAZWISKA JASTRZĘBSKI I JASTRZĘBSKA W POLSCE W 2014 R.  

Stan zbioru PESEL na dzień 16 stycznia 2015 r.  

Nazwisko aktualne                                                                                                        Liczba osób   

    JASTRZĘBSKI                                     zamieszkały w Warszawie                                     692  

    JASTRZĘBSKA                                   zamieszkała w Warszawie                                      824    

    JASTRZĘBSKI                             urodzony w 2014 roku - cała Polska                              109  

    JASTRZĘBSKA                           urudzona w 2014 roku - cała Polska                                99   

    JASTRZĘBSKI                                 zgon w 2014 roku - cała Polska                                  118   

    JASTRZĘBSKA                                zgon w 2014 roku - cała Polska                                  109   

    JASTRZĘBSKI                 zawarli związek małżeński w 2014 roku - cała Polska                  90   

    JASTRZĘBSKA                zawarły związek małżeński w 2014 roku - cała Polska                 98                  
 

       

Imiona dzieci o nazwisku JASTRZĘBSKI i JASTRZĘBSKA urodzonych w 2014 roku w Polsce

Dane na dzień 13 lipca 2015 roku

 

ADAM 

ALAN 

ALEKSANDER  

ANTONI  

BARTOSZ 

BŁAŻEJ  

BORYS  

DAWID 

DOMINIK  

EMIL  

FILIP   

FRANCISZEK 

GABRIEL 

HUBERT  

IGOR 

IWO 

JAKUB 

JAN  

JAREMA  

JULIAN  

JULIUSZ  

KACPER 

KAMIL 

KAROL 

KORNEL 

KRYSTIAN 

KRZYSZTOF  

LEON  

ŁUKASZ 

MAKSYMILIAN 

MARCEL 

MARCELI 

MAREK  

MARIUSZ   

MATEUSZ  

MICHAŁ 

MIKOŁAJ  

MIŁOSZ  

NATAN  

NIKODEM  

PATRYK  

PAWEŁ  

PIOTR  

PRZEMYSŁAW  

ROBERT  

RYSZARD 

SZYMON  

TOMASZ 

TYMON  

WIKTOR  

WOJCIECH   

 

ADELA   

AGATA    

ALEKSANDRA    

ALICJA   

AMELIA  

ANASTAZJA   

ANITA    

ANNA  

BARBARA   

CELINA   

DANUTA  

EMILIA   

EWA  

HANNA  

HELENA  

IGA    

IZABELA   

JULIA   

KALINA   

KINGA    

KONSTANCJA   

KORNELIA  

KRYSTYNA  

LAURA   

LENA   

LIDIA  

LILIANA   

MAGDALENA   

MAJA   

MAŁGORZATA    

MARCELINA  

MARIA   

MARIKA   

MARTA   

MARTYNA  

MARZENA  

MATYLDA   

MIA   

MILENA  

NATALIA  

NIKOLA   

OLGA  

OLIWIA   

PAULINA  

POLA   

SANDRA  

SARA   

TAMARA   

TOLA 

WERONIKA    

WIKTORIA   

WIOLETTA   

ZOFIA   

ZOJA    

ZUZANNA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

        Jastrzębski

tel. +48 786 282 652

 info@jastrzebski-jastrzebscy.pl

 www.jastrzebski-jastrzebscy.pl