Historia

 

 

 

Skąd się wzięło nazwisko Jastrzębski ?

Jaka jest jego geneza ? 

Tego się będzie można tutaj dowiedzieć i wiele innych rzeczy .

 

Nazwisko Jastrzębski według najnowszych danych posiada 20 536 osób obu płci w Polsce . Są to dane z 2000 roku spośród 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce . Nazwisko Jastrzębski znajduje się na 144. miejscu w Polsce . Najpopularniejsze nazwisko to : Nowak , potem Kowalski , a na 3. miejscu jest Wiśniewski . Jastrzębski to nazwisko szlacheckie . odnotowane już w średniowieczu . Wywodzi się od nazw wsi . W wieku XVI i XVII szlachta masowo przyjmowała nazwiska odprzymiotnikowe od nazwy wsi , w której mieszkali i posiadali ziemię . W rejonie Łomży od wsi Jastrząbka , a w dawnej Ziemi Łukowskiej od wsi Jastrzębie . Właściciele majątków , folwarków też w ten sposób często postępowali . Wsie wywodzące się od nazwy związanej z jastrzębiem znajdują się przede wszystkim blisko borów , puszcz czy zwartych , dużych kompleksów leśnych .    

Jastrzębski - jako pierwszy został tak nazwany i zapisany w źródłach w 1471 roku Johannes Jastrzampski . Innym z pierwszych też tak nazwanym to Mathias Jestrzambsky . Nazwisko wywodzi się od ptaka drapieżnego - jastrzębia  . Jego nazwa oznaczała pierwotnie '' ptak szybki , bystry '' .   Tworzone było głównie od nazw miejscowych z rdzeniem '' jastrzęb- '', np. Jastrzębie , Jastrzębce , Jastrzębniki . Te ostatnie były kiedyś osadami służebnymi , których ludność , jastrzębnicy , hodowała i układała jastrzębie do łowów . W XVI wieku Polska była jednym z przodujących krajów w tej gałęzi łowiectwa . Znalazło to odbicie w nazwach wielu miejscowości . W województwie mazowieckim występują takie , jak : Jastrząb , Jastrzębia , Jastrzębie , Jastrzębiec , Jastrzębnik . Właśnie na Mazowszu , w tym w dawnym województwie warszawskim ( 2211 ) oraz siedleckim ( 1875 ) mieszka najwięcej osób o tym nazwisku . Szlachta o nazwisku Jastrzębski pieczętowała się herbami : Dąbrowa , Dołęga , Jastrzębiec , Korwin , Lubicz , Sternberg , Ślepowron , Zaręba i własnym Jastrzębski ( w Prusach zachodnich ) . Na Litwie Jastrzębscy herbów Dąbrowa , Dołęga i Ostoja nosili nazwisko Jastsemskis .   

 


 

JASTRZĘBSCY - ze wsi JASTRZĘBIE - gmina Lipno , powiat Lipno , woj. kujawsko - pomorskie   

 

Miejscowość Jastrzębie była w średniowieczu gniazdem rodowym Jastrzębskich herbu Dołęga , którzy posiadali wieś co najmniej do końca XVI wieku .

W drugiej połowie XIX wieku właścicielem majątku - folwarku i dworu we wsi Jastrzębie był Leonard Jastrzębski .

21 marca w 2015 roku miało miejsce wielkie otwarcie w Jastrzębiu odrestaurowanego dworu . Obecnie jest on wykorzystywany w działalności edukacyjno - kulturalnej . Jest tu filia Biblioteki Publicznej Gminy Lipno .

Wieś Jastrzębie graniczy z północną częścią miasta Lipno , które ma kilkanaście tysięcy mieszkańców . W mieście Lipno jest ulica Jastrzębska , która prowadzi prosto do wsi Jastrzębie .  

W Lipnie urodziła się aktorka Pola Negri i profesor Leszek Balcerowicz - ekonomista , poseł , minister finansów , wicepremier , prezes NBP - jego kariera nabrała rozpędu po upadku PRL-u .  

Lipno znajduje się między miastami : Toruń , Ciechocinek , Nieszawa , Włocławek , Dobrzyń nad Wisłą , Skępe , Rypin , Golub - Dobrzyń . 

  


     

JASTRZĘBSCY - ze wsi STARA JASTRZĄBKA i JASTRZĄBKA MŁODA - gmina Śniadowo , powiat Łomża , woj. podlaskie 

 

Wieś Jastrząbka została założona przez ród Bujnów w 1426 roku , a może jeszcze przed 1424 rokiem . Nazwę swą wzięła od potoku , małej rzeczki . Później powstała Jastrząbka Młoda , a tą pierwszą nazwano Stara Jastrząbka Bujnowie dali od swego nazwiska nazwę herbowi - Bujno , utożsamiane z herbem Ślepowron . Od nazwy Jastrząbka przyjęli nazwisko Jastrzębscy .    

 


  

Osoby o nazwisku JASTRZĘBSKI związane z Powstaniem Styczniowym z 1863 r.      

 

Julian Antoni Jastrzębski  ( 1840 - 1863 ) ze wsi Łupiny , obecny powiat siedlecki , zginął w marcu 1863 r. w bitwie pod wsią Okunianka , parafia Orchówek , gmina Włodawa . Pozostawił po sobie syna Wiktora ( 1862 -        ) i żonę Teklę z Radzikowskich ( ślub 1862 r. ) . Syn Józefa i Anny z Oknińskich małżonków z Łupin . Wnuk Andrzeja , prawnuk Tomasza .  

Onufry Jastrzębski - żył lat 20 , ze wsi Jastrzębiów na Podlasiu , pewnie z obecnego powiatu siedleckiego , poległ w bitwie pod Fajsławicami w dniu 24 sierpnia 1863 r. Wieś ta leży obecnie w powiecie Krasnystaw , w województwie lubelskim . 

M. Jastrzębski - pochodzący z Bolimowa , brał udział w bitwie pod Bolimowskimi Budami ( obecnie Joachimów Mogiły ) 7 lutego 1863 r. w rejonie Puszczy Bolimowskiej jako zastępca dowódcy oddziału . Bolimów za wspieranie i udział w powstaniu styczniowym zapłacił wysoką cenę utratą w 1869 r. praw miejskich jako jedno z 338 miasteczek Królestwa Polskiego . Bolimów - gmina , powiat Skierniewice , woj. łódzkie . 

Adam Jastrzębski - pochodzący z Łomży lub jej okolic , zesłany na Syberię za powstanie . 

Adam Jastrzębski - powstaniec , zesłaniec w Usolu , gdzie przybył z gorzelni aleksandrowskiej .  Student instytutu agronomicznego w Horkach na Białej Rusi , pracował w Usolu w polach i ogrodach , przeniósł się do Irkucka , gdzie pozostał . 

Andrzej Jastrzębski - ze wsi Duchny Młode , gmina Śniadowo , aresztowany za powstanie .

Antoni Jastrzębski - powstaniec , zesłaniec w Usolu , pracował w polu i ogrodzie . 

Bolesław Jastrzębski - żył pewnie 25 lat , urzędnik górnictwa ze wsi Sadek . W powstaniu służył w oddziale generała Langiewicza , poległ pod Suchedniowem w styczniu 1863 r. 

Feliks Jastrzębski - ze wsi Duchny Młode , gmina Śniadowo , winny przestępstwa bycia w bandzie Grzymały , jak to Rosjanie zapisali .

Franciszek Jastrzębski - za udział w powstaniu wysłany na Sybir .

Ignacy Jastrzębski - odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863 r. 

Jan Jastrzębski - '' Zawadzki '' naczelnik oddziału straży narodowej , stracony 03.05.1864 r. w Stopnikach . 

Jan Jastrzębski - był żonaty z Zagłobianką  . Urodził się w Ciskach , powiat Pułtusk , gmina Somianka . Nie wiadomo gdzie mieszkał . Zginął w Powstaniu Styczniowym . 

Józef Jastrzębski - żył lat 77 , zmarł 03.02.1922 r. , weteran powstania w 1863 r. Pochowany na cmentarzu Garnizonowym . 

Karol Jastrzębski - żył lat 58 , rodem z rejonu Augustowa .  Poległ 02.02.1863 r. pod Czystą Budą , dowodząc 150 - osobowym oddziałem powstańczym , który sam zorganizował w okolicach Antonowa . Bitwa zakończyła się porażką , gdyż cały oddział po stracie dowódcy i 9 poległych poszedł w rozsypkę . Moskale stracili 30 zabitych i oficera kozackiego . Mieszkańcy okoliczni zdołali unieść z pobojowiska 12 rannych powstańców . Wcześniej , służąc w wojsku moskiewskim w stopniu oficera , za udział w spisku Pestla w Petersburgu ( w 1825 r. ) został zdegradowany do prostego żołnierza , pozbawiony praw i skazany na karę cielesną 500 knutów . Gdy karę tę wytrzymał został wysłany do oddziału na Kaukazie . Tam odznaczając się zdolnościami i męstwem , wkrótce dosłużył się stopnia kapitana , skąd przeniesiono go do straży Celno Granicznej jako oficera rezerwowego . Po wzięciu dymisji  przeniósł się do powiatu kalwaryjskiego , gdzie mieszkał jako dzierżawca folwarku Wielka Kirsna , aż do wybuchu powstania styczniowego , gdzie brał czynny udział w organizacji przedpowstańczej .  

Karol Jastrzębski - z obwodu Lwowskiego , wzięty do niewoli przy przejściu granicy , zesłany do Ufy do robót , tamże zmarł .  

Lucjan Jastrzębski - weteran powstania styczniowego . Jest na zdjęciu z 1916 r. po pochodzie 3-majowym .  

Ludwik Jastrzębski - ze wsi Jastrząbka Młoda , gmina Śniadowo , jego przestępstwem był udział w bandzie Mystkowskiego , jak to zapisali Rosjanie .  .   

Ludwik Jastrzębski - urodził się w Ciskach , powiat Pułtusk , gmina Somianka . Brat Jana Jastrzębskiego , który również zginął w tym powstaniu . Zginął w powstaniu styczniowym prawdopodobnie pod Myszyńcem lub Fajsławicami . Być może to on służył w oddziale generała Padlewskiego i zginął pod Myszyńcem 8 marca 1863 r. w wieku 26 lat . Pochodził z rejonu pułtuskiego , był praktykantem leśnym w Feliksowie ( Czuraju ) . Brał czynny udział przed powstaniem w organizacji .   

Marcin Jastrzębski - ze wsi Łomżyca , gmina Kupiski , jego przestępstwem był udział w bandzie , jak to zapisali Rosjanie .  

Melchior Jastrzębski - ze wsi Głębocz , gmina Szumowo , jego przestępstwem był udział w bandzie Kobylińskiego i Grota , jak to zapisano , a karą był nadzór policyjny .  

Mikołaj Jastrzębski - ze wsi Mężenin Młody , gmina Śniadowo , za udział lub związki z powstaniem został wydalony ze wsi .  

Paweł Jastrzębski - ze wsi Jastrząbka Młoda , gmina Śniadowo , jego przestępstwem było to , że był żandarmem , a karą dla niego było aresztowanie .  

Romuald Jastrzębski - syn Józefa , ur. 10.10.1839 r. w okolicy Starodworce , pewnie rejon Lidy , zesłany do guberni samarskiej za udział lub związki z powstaniem . 

Romuald Jastrzębski - urodzony w 1847 r. , służył w oddziale Chmielińskiego I brał udział we wszystkich bitwach . W Bitwie pod Bodzentynem ranny kulą w głowę  , dostał się do niewoli , lecz udało mu się uciec z Kielc  . 

Sylwester Jastrzębski - syn Ludwika , z okolic miejscowości Tołczyski na Litwie , zesłany na Syberię za udział w powstaniu w oddziale Narbutta .

Walenty Jastrzębski - żył lat 27 , pochodził z Warszawy , junkier wojsk moskiewskich , następnie powstaniec , brał udział w kilku bitwach , poległ pod Olszewem w Pszasnyskiem ( okolice Przasnysza ) jako porucznik .  

Wojciech Jastrzębski - ze wsi Jastrząbka Stara , gmina Śniadowo , rejon Łomży , jego przestępstwem było to , że był żandarmem , a karą dla niego było aresztowanie . 

Zenon Jastrzębski - zmarł pewnie w 1924 r. , powstaniec styczniowy , pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze powstańczej . 

Zenon Jastrzębski - służył w oddziale Horodyńskiego i brał udział w wyprawie na Radziwiłłów . Po dostaniu się w niewolę został wysłany na Sybir .  

 


  

JASTRZĘBSKI zamordowany przez Niemców w czasie II Wojny Światowej  

Jastrzębski Stanisław - ur. 29.04.1904 r. , majster Fabryki Broni w Radomiu , ojciec Władysława . Został zamordowany przez Niemców w dniu 14 listopada 1942 r. przed Fabryką Broni w Radomiu , wraz z kilkunastoma osobami . Radom znajduje się między miastami : Warka , Pionki , Zwoleń , Skaryszew , Szydłowiec , Nowe miasto nad Pilicą , Wyśmierzyce , Białobrzegi .

    


  

POWSTANIEC LISTOPADOWY - BONAWENTURA JASTRZĘBSKI  

Bonawentura Jastrzębski - urodzony około 1790 roku , zmarł tragicznie w 1846 roku , dziedzic Uniszowej koło Ryglic , niedaleko Tuchowa , obecnie powiat Tarnów . Oficer i uczestnik powstania listopadowego z 1830 roku . Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari . Pułkownik i dowódca 14 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego od 5 VI 1831 roku . Brał udział w przygotowaniu powstania szlacheckiego przeciwko zaborcom w 1846 roku . Został zamordowany wraz z synami podczas rzezi galicyjskiej w Uniszowej 20 lutego 1846 roku . Żył prawdopodobnie 49 lat .  

 


 

JASTRZĘBSKI w wojnie secesyjnej w USA 

Leon Jastrzębski vel Leon Jastremski ( 1843-1907 ) - urodził się 17 lipca 1843 roku w Soulon we Francji . Zmarł 29 listopada 1907 roku w wieku 64 lat w Baton Rouge w stanie Luizjana w USA . Był źołnierzem Konfederatów z południa w wojnie secesyjnej z roku 1861 w USA . Dosłużył się stopnia kapitana w wojsku . Był też dziennikarzem i 3-krotnie burmistrzem Baton Rouge , stolicy Luizjany . Jego ojciec był polskim emigrantem przybyłym do Francji , a potem do USA . W USA jego imię i nazwisko to Leon Jastremski .     

 


 

Minister skarbu , bankowiec - ZYGMUNT JASTRZĘBSKI  

Zygmunt Jastrzębski ( 1875-1925 ) - urodzony 22 października 1875 roku w Siedlcach , zmarł 13 marca 1925 roku w Warszawie . W 1901 roku ukończył wydział prawa na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim . W 1904 roku wyjechał do Chin i podjął pracę w Banku Rosyjsko - Chińskim . Do 1917 roku był dyrektorem wschodniej grupy oddziałów Banków Rosyjsko-Chińskiego w Szanghaju . Po powrocie do kraju na polecenie Józefa Piłsudskiego otrzymał stanowisko ministra skarbu od 3 lipca 1921 roku . Nie zdołał jednak zahamować inflacji i uzdrowić gospodarki . 2 stycznia 1923 roku ustąpił ze stanowiska ministra skarbu . Siedlce znajdują się między miastami : Drohiczyn , Siemiatycze , Mordy , Łosice , Międzyrzec Podlaski , Łuków , Stoczek Łukowski , Garwolin , Pilawa , Karczew , Otwock , Józefów , Mińsk Mazowiecki , Mrozy , Kałuszyn , Węgrów , Sokołów Podlaski . 

 


 

GENERAŁ ADOLF KAROL JASTRZĘBSKI   

Adolf Karol Jastrzębski - żył 76 lat , Urodził się 11 maja 1866 roku w mieście Pernów ( obecnie Parnawa w Estonii ) . Zmarł 22 lipca 1942 roku w specposiołku Siemigodnaja . Generał Brygady Wojska Polskiego , pułkownik armii rosyjskiej . Otrzymał Krzyż Walecznych  . Od 1890 roku oficer rosyjskiej piechoty , w czasie I wojny światowej dowodził pułkiem . W 1917 roku wystąpił ze służby i organizował polskie jednostki wojskowe na terenie Rosji . Ukrywał się przed bolszewikami . Dotarł do 4 dywizji strzeleckiej generała Żeligowskiego , z którą przedostał się do Polski . Od 1919 roku w Wojsku Polskim . Oficer sztabu grupy operacyjnej w walkach z Ukraińcami . W wojnie z bolszewikami dowódca brygad piechoty . Po wojnie w 1921 roku przeniesiony w stan spoczynku . Zamieszkał w Krzemieńcu . Po zajęciu ziem wschodnich RP w 1939 roku przez Sowiety aresztowany przez NKWD . Zesłany do Wołogdy zmarł na skutek katorżniczej pracy , głodu i wycieńczenia .  

 


 

PILOT MYŚLIWCÓW - FRANCISZEK JASTRZĘBSKI 

Franciszek Jastrzębski ( 1905-1940 ) - urodzony 10 listopada 1905 roku we wsi Zglechów , gmina Siennica , powiat Mińsk Mazowiecki , województwo mazowieckie . Był absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i porucznikiem pilotem Wojska Polskiego . Zginął 25 października 1940 roku . We wrześniu 1939 roku był dowódcą 132 Eskadry Myśliwskiej , zestrzeliwując 3 samoloty . Przez Węgry i Jugosławię przedostał się do Francji , gdzie po przeszkoleniu został dowódcą patrolu ( sześciu pilotów ) . 5 czerwca 1940 roku został zestrzelony - ranny w nogi i poparzony . Po kapitulacji Francji przedostał się do Anglii , gdzie po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim został przydzielony 26 lipca 1940 roku do Dywizjonu 302 - został dowódcą eskadry B . Brał udział w bitwie o Anglię już jako kapitan Królewskich Sił Powietrznych . Nie powrócił z tragicznego dla siebie lotu bojowego 25 października 1940 roku . Został zestrzelony i skończył w ten sposób swoją walkę o wolną ojczyznę .   

 


 

 Spis Powstańczych Biogramów - Muzeum Powstania Warszawskiego  

Na tej powyższej stronie w internecie można też znaleźć Jastrzębskich walczących w Powstaniu - razem 62 osoby .

Jastrzębska - 14 osób

Jastrzębski - 48 osób     

 


 

Więzienie w Jaworznie w PRL-u  

Leon Jastrzębski - był młodocianym więźniem politycznym po II wojnie światowej w tym więzieniu . Należał do organizacji Młode Wojsko Polskie , działającej w latach 1948 - 49 na terenie powiatów Sandomierz i Busko - Zdrój . Więzienie to było czynne w latach 1951 - 1956 . Potem był członkiem Związku Jaworzniaków . Zmarł w 1999 roku .       

 


 

JASTRZĘBSCY z przedwojennej wsi Huta Stara na Wołyniu , ze współczesnej Ukrainy  

Wieś Huta Stara - gmina Szumsk , powiat Krzemieniec , województwo wołyńskie , parafia Kąty . 

We wsi Huta Stara była szkoła , sklep , spółdzielnia , uprawiano masowo kontraktowany tytoń . Według wykazu gospodarstw z około 1939 roku wieś miała 135 rodzin , z których najwięcej to osoby o nazwisku Jastrzębski - 62 rodziny . W czasie rzezi na Wołyniu mieszkańcy tej wsi opuścili ją , uciekając do miasteczka Szumsk , a potem do miasta Krzemieniec , z którego większość została przez Niemców wywieziona na roboty do Niemiec . Ta polska wieś została póżniej spalona przez UPA i obecnie nie istnieje . Po wojnie wielu mieszkańców tej wsi zamieszkało na terenie obecnej Polski .  

Komandor pilot Mieczysław Jastrzębski ( 1942-2009 ) - także urodził się w tej wsi , pochowany na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu .                                          

W pobliskich miejscowościach też żyli Jastrzębscy , np. : 

Marynki - 5 rodzin 

Hucisko Pikulskie - 1 rodzina 

Stawczyny ( leśniczówka i futor ( chutor ) - gromada Huta Stara ) - 4 rodziny 

Kudryń - 1 rodzina   

Informacje są na stronie www.wolyn.ovh.org .      

 


 

Komandor Pilot MIECZYSŁAW JASTRZĘBSKI ( 1942 - 2009 ) - urodził się we wsi Huta Stara , gmina Szumsk , powiat Krzemieniec , woj. wołyńskie , parafia Kąty ( obecnie Ukraina ) . Pochowany na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu     

http://lotniczapolska.pl/Zmarl-komandor-pilot-Mieczyslaw-Jastrzebski,9923   

 


 

Major JAN STANISŁAW JASTRZĘBSKI - ofiara zbrodni katyńskiej 

Jan Stanisław Jatrzębski herbu Ślepowron ( ur. 23 kwietnia 1892 roku w Samborze , zmarł wiosną 1940 roku w Charkowie ) - burmistrz Lubartowa , major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego , ofiara zbrodni katyńskiej . 

Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej . Po wybuchu II wojny światowej przydzielony do Dowództwa Okręgu Korpusu nr II w Lublinie . Po kampanii wrześniowej i agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 roku został aresztowany przez sowietów i przewieziony do obozu w Starobielsku . Wiosną 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach . Od 17 czerwca 2000 roku spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie . Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika .     

 


 

MICHAŁ JASTRZĘBSKI ps. Dimon - perkusista rockowy grający w zespole Lao Che   

Urodzony w 29 listopada 1981 roku w Płocku , dyplomowany ratownik medyczny . Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku . Uczył się w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej im. K. Komedy w Warszawie .   

30 lipca 2012 roku podczas uroczystości w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał Srebrny Krzyż Zasługi za '' działalność na rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego '' . Płock znajduje się między miastami : Dobrzyń nad Wisłą , Lipno , Skępe , Sierpc , Bieżuń , Drobin , Płońsk , Nasielsk , Zakroczym , Wyszogród , Sochaczew , Sanniki , Gąbin , Lubień Kujawski , Kowal , Brześć Kujawski .  

 


 

BOHDAN JASTRZĘBSKI - Wojewoda warszawski ( 1990 - 1997 )  

Bohdan Jastrzębski ( ur, 29 września 1929 w Kielcach ; zm. 11 lipca 2000 w Warszawie ) - inżynier urbanista , działacz samorządowy w Warszawie  . 

Od 1942 mieszkał w Warszawie , Wiele lat pracował w zawodzie urbanisty w kraju i zagranicą . Od 1988 był radnym Żoliborza . W październiku 1990 został wojewodą warszawskim i był nim do 1997 . Pochowany w Warszawie na Starych Powązkach - Cmentarz Powązkowski .     

   


 

KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI - podporucznik 12. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego jako fizylier    

 Jest na liście żołnierzy , która została sporządzona na podstawie załącznika do pracy Bronisława Gembarzewskiego - '' Wojsko Polskie . Księstwo Warszawskie 1807-1814 '' sporządzona przez fizyliera Marcina ( Kurczaka ) . Przez ten pułk przewinęło się przed reorganizacją 4. armii ponad 7 tysięcy żołnierzy .    

 


 

Generał TADEUSZ STANISŁAW FLORIAN JASTRZĘBSKI

- pseudonim '' Jabłoński '' , '' Jabłonowski '' , '' Powała '' , '' Jatelnicki '' ( ur. 28 października 1877 w Markowicach w powiecie zasławskim , zm. 29 listopada 1949 w Warszawie ) - inżynier , pułkownik artylerii Armii Imperium Rosyjskiego , generał brygady Wojska Polskiego , szef sztabu Komendy Głównej Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy , komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych . Odznaczony Orderem Virtuti Militari . 

Markowice w XIX w. były wsią na Wołyniu w powiecie Zasław . Zasław to miasto nad rzeką Horyń , obecnie obwód chmielnicki na Ukrainie . Był synem Józefa Szczepana Konstantego Jastrzębskiego i Marii z d. Bohdanowicz . W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów w Moskwie . W 1896 został przyjęty do Konstantynowskiej Szkoły Artylerii w Petersburgu . Walczył w I wojnie światowej. 16 stycznia 1919 wstąpił w szeregi odrodzonego Wojska Polskiego . W styczniu 1920 powierzono mu dowodzenie 10 Brygady Artylerii , na czele której walczył z bolszewikami , a następnie - dowództwo artylerii 7 Armii . Generałem brygady został w maju 1922 . 31 maja 1927 został przeniesiony w stan spoczynku z powodu poparcia strony rządowej podczas '' przewrotu majowego '' oraz antysanacyjnych poglądów . W czasie okupacji niemieckiej związał się z konspiracją obozu narodowego . 24 lipca 1944 Rada Polityczna NSZ ( Narodowe Siły Zbrojne ) powołała go na stanowisko komendanta głównego NSZ , które sprawował do wybuchu powstania warszawskiego . Okres walk powstańczych przetrwał w Warszawie . Po wojnie , będąc na emeryturze , pracował w Urządzie Patentowym RP , a także wykładał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej . Zmarł 29 listopada 1949 w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach . Tadeusz Jastrzębski był żonaty z Zofią Kosacką . Miał 2 córki : Irenę i Marię .     

        


 

KAROL JASTRZĘBSKI - Spod lubelskiego Chodla na Monte Cassino 

Karol Jastrzębski ( 1904 -        ) - syn Ignacego , mieszkał we wsi Chodel niedaleko Lublina . Chodel posiadał prawa miejskie w latach 1517 - 1824 i ponownie 1837 - 1870 . Powołany do wojska w 1939 , tego roku we wrześniu trafił do sowieckiej niewoli . Musiał pracować ciężko m. in. w Nowogrodzie , Zaporożu , a później w łagrze nad Morzem Białym . Przebywał w gułagu w Workucie w katorżniczych warunkach przy budowie linii kolejowej , mającej połączyć Kotłas z Workutą . Po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki uwolniony z łagru . Tak jak wielu innych Polaków przyłączył się do tworzonej Armii generała Andersa  . Później przez Kazachstan , Uzbekistan , Iran , Palestynę , Egipt dotarł z Armią Andersa do Włoch i pod Monte Cassino . W bitwie o Monte Cassino w maju 1944 był kapralem sanitariuszem , dowódcą patrolu , który niósł pomoc rannym i zbierał ciała poległych towarzyszy broni w krwawej bitwie żołnierzy polskich 2 Korpusu Polskiego z hitlerowcami . Później jeszcze walczył aż do kwietnia 1945 do wyzwolenia Bolonii . Potem trafił z wojskiem na Wyspy Brytyjskie . Po prawie dwuletnim pobycie w Anglii wrócił do Polski do rodzinnego Chodla w 1947 .  

Podobny los , jeszcze tragiczniejszy , spotkał polskiego aktora . Był nim Eugeniusz Bodo , właściwie Bogdan Eugene Junod ( ur. 28 grudnia 1899 w Genewie w Szwajcarii , zmarł 7 października 1943 w Kotłasie ( obecnie Rosja ) - polski aktor filmowy , rewiowy i teatralny szwajcarskiego pochodzenia , reżyser , scenarzysta , tancerz , piosenkarz i producent filmowy . Jego rodzice : Szwajcar Teodor Junod i Polka Jadwiga Anna Dorota Dylewska . Bodo , obok Adolfa Dymszy , był chyba najbardziej popularnym i uwielbianym aktorem dwudziestolecia międzywojennego . Zmarł , 7 października 1943 w sowieckim łagrze w obwodzie archangielskim , prawdopodobnie na podłodze bydlęcego wagonu wiozącego go do łagru . Jego pomnik , może jako symboliczny grób , znajduje się na cmentarzu Makaricha w mieście Kotłas . 

Więcej informacji jest na stronach : 

www.lscdn.pl/pl/informacja-pedagogiczn/publikacje/5027.Spod-lubelskiego-Chodla-na-Monte-Cassino-Wspomnienia-w-rocznice-bitwyhtml?search=9310

www.mdk2.lublin.pl/MC/KarolJastrzebski.pdf        

 


 

PAUL JASTRZĘBSKI - obecnie obywatel USA , inżynier elektronik , absolwent królówki ( szkoła średnia w Siedlcach ) 

W 2015 roku w prasie siedleckiej ukazała się jego krótka wypowiedż . Oto jej treść :                                                                                            

- Wyjechałem 31 lat temu z plecakiem i 40 dolarami uciułanymi przez rodzinę . Opuszczałem kraj bez żalu , choć wiedziałem , że nie będzie łatwo . Był 1984 rok , dookoła szara bylejakość , perspektywy na przyszłość kiepskie  , bo rodzice antypartyjni . Ludzie masowo wyjeżdżali na '' wycieczki '' do Austrii ( bo najtaniej ) i zostawali . Kiedyś podobno z całą wycieczką został nawet kierowca autokaru . O tym , aby nie wracać , zadecydowało morderstwo księdza Popiełuszki . Nie tęsknię . Polski mojej młodości , zbuntowanej , z Perfectem i Maanamem już nie ma . Czego najbardziej mi brakuje ? Chyba dobrego polskiego chleba . Mieszkam w Nowej Anglii , w hrabstwie Cumberland , jestem umiarkowanym konserwatystą , mam żonę i syna . W domu rozmawiamy tylko po angielsku , nawet z kotami .     

 


 

Pułkownik Jerzy Jan Jastrzębski - pierwszy poległy pod Monte Cassino Polak    

Urodził się 29 lipca 1895 roku w Awiżańcach , w powiecie Sejny ( obecnie Litwa ) , w rodzinie Gustawa i Stanisławy . W 1914 roku znalazł się w szeregach kawalerii rosyjskiej . Swoje życie związał z karierą żołnierza zawodowego . W kampanii wrześniowej , pułk dowodzony przez Jastrzębskiego walczył w składzie Armii '' Pomorze '' . Ostatecznie znalazł się w Armii Polskiej generała Władysława Andersa , a potem i pod Monte Cassino we Włoszech . 23 kwietnia 1944 roku został śmiertelnie ranny w wyniku wybuchu miny prowadząc rozpoznanie terenu na górze Monte Trocchio . Następnego dnia , 24 kwietnia 1944 roku , zmarł w szpitalu w Venafro . Poległ na polu chwały jako pierwszy i najstarszy stopniem Polak pod Monte Cassino . Po bitwie i ekshumacji jego ciało zostało przeniesione na cmentarz polski pod Monte Cassino . Pośmiertnie został awansowany na generała brygady .     

  


 

Leszek Jastrzębski - narzeczony i niedoszły mąż Jadwigi z domu Jasiewicz Kaczyńskiej , matki Lecha i Jarosława Kaczyńskich  

Prezydent Lech Kaczyński otrzymał imię po Leszku Jastrzębskim  

W 1947 roku Pani Jadwiga Jasiewicz była związana z Leszkiem Jastrzębskim , który był jej narzeczonym , można tak powiedzieć . Ale w tym roku poznaje Rajmunda Kaczyńskiego , 25 - letniego inżyniera o AK - owskiej przeszłości , uczestnika Powstania Warszawskiego . Rajmund Kaczyński przypadł jej do gustu i już następnego roku - 1948 wzięli ślub i zamieszkali w Warszawie . W kolejnym roku - 1949 urodzili się bliżniacy - starszy Jarosław i młodszy Lech . Młodszy syn otrzymał imię po poprzednim narzeczonym Leszku Jastrzębskim . Jej mąż zgodził się na to , gdyż uznał , że to taki wspaniałomyślny gest . A o Leszku miał dobre zdanie : '' To porządny człowiek '' . Lech Aleksander Kaczyński to polski polityk i prawnik . Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 - 2010 . Działacz opozycji w okresie PRL .       

www.wyborcza.pl/1,75402,7655744,Pierwsza_matka_Rzeczypospolitej.html        

 


 

Dominik Jastrzębski - minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Mieczysława Rakowskiego ( 1988-1989 )    

Dominik Jastrzębski - ( 1942 - 2010 ) - ( ur. 21 czerwca 1942 we wsi Tabędz koło Zambrowa  , zm. 13 listopada 2010 ) - polityk polski . W 1967 ukończył Wydział Leśny SGGW , a następnie podyplomowe studium handlu zagranicznego na SGH . Od 1967 należał do PZPR . Od 1976 pracował w resorcie handlu zagranicznego . Od 14 października 1988 do 1 sierpnia 1989 był ministrem w rządzie Mieczysława Rakowskiego . 18 czerwca 1997 Trybunał Stanu uznał go za winnego w tzw. aferze alkoholowej . W latach 1976 - 1988 był zatrudniony w CHZ Paged i w tym czasie przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Polish Timber Products Ltd. w Londynie . W latach 1986 - 1988 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego CHZ Paged . Założył giełdową spółkę Farm Food . Był przewodniczącym Rad Nadzorczych '' Farm Food '' S.A., Zakłady Mięsne '' Jarosław '' S.A. , Zakłady Mięsne '' Mięstar '' S.A. , spółki Sokołów S.A. . Zbudował w Czyżewie fabrykę mięsa . Kandydował w 1989 r. w wyborach do Senatu z okręgu Łomżyńskiego i przegrał w nich . W latach 90-tych XX wieku w pewnym okresie był jednym z najbogatszych Polaków według tygodnika '' Wprost '' . Ma swoją ulicę w Czyżewie nazwaną jego imieniem i tablicę pamiątkową od 2011 roku .     

   


 

Krzysztof Jastrzębski - żoliborski antykwariusz z Warszawy   

Urodził się kilka lat po II wojnie światowej w Opolu Lubelskim . Magister historii . Ostatecznie w swoim życiu został antykwariuszem na Żoliborzu w Warszawie . Napisał kilka książek , między innymi '' Wspomnienia żoliborskiego antykwariusza '' . Jedną z książek napisał o mieście Opole Lubelskie . Jest o nim film '' Antykwariat '' Macieja Cuske z 2005 roku . Jest na YouTube . A także film '' Człowiek z antykwariatu '' Tadeusza Arciucha . Można też posłuchać o nim jeszcze reportażu radiowego '' Bukinista '' Eweliny Karpacz - Oboładze . Najpierw sprzedawał książki pokątnie na targowisku , nielegalnie . W 1991 roku został antykwariuszem z własnym kioskiem i rozpoczął już legalną działalność . Ma 2 synów . Jest najsłynniejszym antykwariuszem na warszawskim Żoliborzu , a może i w Warszawie , nie wiem jak w Polsce .     

 


 

JASTRZĘBSKI TADEUSZ - jest w dokumencie : WYKAZ Żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w Szpitalu Wojennym nr 604 ( Szpital  Ubezpieczalni Społecznej ) we Lwowie , ul. Kurkowa 31 ; ROK : 1939-1940    

Jastrzębski Tadeusz  

Stopień i funkcja wojskowa : bombardier 27 Pułku Artylerii Lekkiej , Państwowa Komenda Uzupełnień Włodzimierz  

Zawód : rolnik  

Stan cywilny : kawaler  

Rodzice : syn Mariana i Heleny z domu Komorowska  

Zamieszkały : Kolonia Jamki , gmina Torczyn , powiat Łuck  

Urodzony : 20 III 1912 - Łobaczówka , powiat Horochów  

Zmarł : 30 IX 1939  

Przyczyna zgonu : Tężec    

Miejsce pochówku : pochował ks. Paweł Teodorowski w ogrodzie Bractwa Kurkowego . Ekshumowany 18 IV 1940 . Cmentarz Łyczakowski we Lwowie , Pole 82           

 


 

'' Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie . Między Domanicami a Wiśniewem '' K. Jastrzębska , Siedlce 2003 : [ recenzja ]  

http://mazowsze.hist.pl/33/Szkice_Podlaskie/704/2005/24762/     

 


 

'' Legenda i historia rodu Jastrzębskich herbu Ślepowron i innych rodów z nimi spokrewnionych , zamieszkałych w zaściankach wsi Jastrzębie w dawnej Ziemi Łukowskiej '' , pod red. Edwarda Podniesińskiego , Siedlce 2003 : [ recenzja ]   

 http://mazowsze.hist.pl/33/Szkice_Podlaskie/704/2005/24660/     

 


 

Olędzcy właściciele dóbr na Łupinach / Krystyna Jastrzębska    

 http://mazowsze.hist.pl/33/Szkice_Podlaskie/698/2000/24584/    

 


 

Właściciele cząstkowi w Olszycu Szlacheckim w powiecie siedleckim / Jarosław Cabaj ------------ koniec XIX wieku 

Olszyc Szlachecki - parafia Domanice , gmina Domanice , powiat Siedlce , woj. mazowieckie 

http://mazowsze.hist.pl/33/Szkice_Podlaskie/708/2009/24682/      

 


 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe   

Zawartość '' Szkiców Podlaskich '' w latach 1983 - 2012  

 http://www.stn.uph.edu.pl/publikacje/szkice-podlaskie/zawartosc-szkicow-podlaskich-w-latach-1983-2012    

 


 

Katarzyna Teresa Niedziółka , Dzieje Domanic 1548 - 2002 , Siedlce 2005   

 http://www.rasil.home.pl/rrh_4_2006/21_jaroslaw_cabaj.pdf   

 


      

Jastrzębscy z gminy Skórzec , powiat siedlecki , woj. mazowieckie  

http://www.skorzec.eu/informacje-o-gminie-2/historia/   

 


 

MIECZYSŁAW JASTRZĘBSKI - Patron Zespołu Oświatowego w Starej Róży , gmina Stoczek Łukowski , powiat Łuków , województwo lubelskie 

Mieczysław Jastrzębski (     - 1986 ) - urodził się we wsi Role w gminie Łuków . W 1963 roku zostaje kierownikiem ( dyrektorem ) Szkoły Podstawowej w Starej Róży . W latach 1965 - 1966 wybudował nową szkołę w tejże wsi . Zmarł 11 stycznia 1986 roku . Po jego śmierci obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej przejęła jego żona Celina Jastrzębska . 1 stycznia 1998 roku Celina Jastrzębska odeszła na emeryturę . 10 stycznia 1998 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia byłego dyrektora Mieczysława Jastrzębskiego .     

  


 

Porucznik HENRYK JASTRZĘBSKI ( 1917 - 1948 ) - dowódca oddziału partyzanckiego NZW - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręgu III NZW Białystok  

 

Porucznik Henryk Jastrzębski ( 1917 - 1948 ) '' Zbych '' , '' Bohun ''  -  Żołnierz Wyklęty 

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe ( 1945 - 1956 ) - było jedną z największych powojennych organizacji antykomunistycznych , które powstało po rozwiązaniu Armii Krajowej .  

Oddział porucznika Henryka Jastrzębskiego '' Zbycha , '' Bohuna '' działał na terenie powiatów : Łomża , Ostrów Mazowiecka i Ostrołęka od czerwca 1945 r. do 3 kwietnia 1948 r. , kiedy to w tym dniu porucznik '' Zbych '' wpadł w ręce funkcjonariuszy UB w Zambrowie . Dziesięć dni później popełnił samobójstwo w celi PUBP W Łomży . W jego oddziale służyło około 30 - 40 żołnierzy , a przewinęło się przezeń około 80 partyzantów . To też dowódca oddziału PAS ( Pogotowie Akcji Specjalnej ) operującego na terenie powiatu Łomża . Od czerwca 1946 roku szef PAS Powiatu Łomża Południowa . Był przeciwnikiem amnestii i przerwania walki . Po 6 września 1947 roku objął stanowisko Komendanta Powiatu NZW Łomża . Jego oddział odniósł kilka zwycięstw w potyczkach z grupami KBW i UB . Najważniejsze akcje to : zasadzka na GO UBP-MO-NKWD w Wierzbowie ( 18 czerwca 1945 r. ) , zasadzka na GO UBP-MO-KBW zorganizowana wspólnie z innym oddziałem pod Jedwabnem ( 23 października 1945 r. ) , rozbrojenie posterunku MO  w Śniadowie ( 21 grudnia 1945 r. ) , rozbicie GO UBP-WP pod Uśnikiem wspólnie z innym oddziałem ( 18 lutego 1946 r. ) , rozbrojenie oddziału WP wspólnie z innym oddziałem w Jurcu Włościańskim ( 13 czerwca 1946 r. ) , starcie z oddziałem WP w Kamieniewie ( czerwiec 1946 r. ) , zajęcie siedziby Zarządu Gminy w Szczepankowie , Nowogrodzie , Rutkach , Puchałach , Miastkowie ( 10 lutego 1947 r. ) . Henryk Jastrzębski ur. się 17 listopada 1917 roku we wsi Chomentowo , w której mieszkał ( gm. Śniadowo , powiat łomżyński , woj. podlaskie ) . Zmarł tragicznie 13 kwietnia 1948 roku .     

    


 

BOGDAN JASTRZĘBSKI i jego matka Maria zostali uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w 1994 r. przez izraelski Instytut Yad Vashem w Jerozolimie . Ukrywali Żydów  w czasie II wojny światowej . Tytuł ten przyznano im 6 czerwca 1993 r.    

Bogdan Jastrzębski ( 1825 -       ) i jego matka Maria Jastrzębska z domu Sobertin w czasie tej straszliwej wojny mieszkali w Częstochowie . Pomogli żydowskiej rodzinie , która wcześniej znalazła się w częstochowskim getcie . Osoby te , które otrzymały pomoc i były ukrywane przed faszystami niemieckimi to : Arnold Geisler i jego córka Krystyna Jastrzębska (       - 2001 ) z domu Geisler . Po wojnie rodzina Geislerów wróciła do Częstochowy . W 1951 r. Krystyna Geisler i Bogdan Jastrzębski pobrali się .    

 


 

ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ 

http://www.szlachta.org.pl/oddzialy-zwiazku-szlachty-polskiej/oddzial-w-warszawie.html   

 


 

Oficjalna strona wsi Mroczki - gmina Wiśniew , powiat Siedlce , województwo mazowieckie 

http://www.mroczki.com.pl/        

 


 

Herbarz Szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie 

http://www.ckh.szczecin.pl/   

 


 

Porucznik ANTONI JASTRZĘBSKI ( 1915 - 1943 ) - cichociemny   

Urodził się 15 marca 1915 r. we wsi Sokolniki , należące obecnie do woj. podkarpackiego . To oficer Wojska Polskiego II RP , Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej , porucznik piechoty . Zginął w styczniu 1943 r. pod Lechowem podczas akcji zbrojnej , obecnie woj. świętokrzyskie . Jest jednym ze 110 poległych cichociemnych , wyszkolonych do akcji dywersyjnych .    

 


 

Profesor zw. dr hab. WŁODZIMIERZ JASTRZĘBSKI ( 1939 -       ) - polski historyk i publicysta 

Urodził się 3 września 1939 roku w Siedlcach . Od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i były dziekan Wydziału Humanistycznego tego Uniwersytetu . Z zamiłowania szachista , posiada II kategorię szachową .   

    


 

PARAFIA ŚMIARY - Dekanat domanicki , Diecezja Siedlecka  

http://diecezja.radiopodlasie.pl/?pageId=63&pr=60          

 


 

Ksiądz ANTONI JASTRZĘBSKI (      -       ) - ur.  we wsi Śmiary , gmina Wiśniew , powiat Siedlce , woj. mazowieckie   

Został wyświęcony na księdza w katedrze siedleckiej przez Księdza Biskupa Jana Mazura w dniu 13 lutego 1982 roku .  

http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=128    

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-siedlecka/30.-rocznica-swiecen-kaplanskich-93ec.html  

http://diecezja.radiopodlasie.pl/?pageId=63&pr=153   

http://podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-siedlecka/wizytacja-biskupa-siedleckiego-w-tysmienicy--1007e.html   

 


 

Ksiądz MIECZYSŁAW JASTRZĘBSKI ( 1950 -         ) - ur. we wsi Pluty , obecnie parafia Śmiary , syn Władysława i Jadwigi z Jastrzębskich  , brat Wiesława  

Po maturze wstąpił do zgromadzenia Księży Marianów ( MIC ) . Pierwsze śluby złożył w Skórcu w 1971 r. , a 3 lata później śluby wieczyste . Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie jako student KUL . Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w Rzymie z rąk Ojca Świętego Pawła VI . Pracował jako katecheta w Skórcu , Elblągu i Głuchołazach . W 1979 r. przełożeni i władze państwowe wyraziły zgodę na jego wyjazd do Brazylii na misje , do których przygotowywał się w Domu Zakonnym w Sulejówku . Był na misjach także w Argentynie . Przeprowadzono też u niego operację na sercu , wszczepiono mu bajpasy .       


 

Siostry zakonne i rodzone : Witaliana Jastrzębska i Estera Jastrzębska urodziły się około 1960 roku we wsi Daćbogi , obecnie parafia Śmiary , córki Antoniego Jastrzębskiego , siostry Mariana Jastrzębskiego - organisty z parafii Domanice .    

 


 

Ksiądz WŁADYSŁAW JASTRZĘBSKI ( 1875 - 1939 ) - syn Wojciecha i Eleonory z Krasuskich urodził się 16 kwietnia 1875 r. we wsi Łupiny - Pieńki ( obecnia wieś Pieńki , parafia i gmina Domanice )    

Nauki początkowe pobierał w szkole gminnej w Domanicach , potem zaliczył 5 klas średniego gimnazjum w Siedlcach . Naukę w Seminarium Lubelskim ukończył w 1898 roku . Wyświęcony na księdza został 4 lipca 1898 roku przez biskupa Franciszka Jaczewskiego . Posługę jako wikariusz pełnił w parafiach : Kamionna , Sterdyń , Sokołów , Siedlce . Od 1906 do 1912 r. był proboszczem w Borowiu , od 1912 do 1916 r. w Suchożebrach . W 1916 r. wrócił do Sterdyni , tym razem jako proboszcz . W 1919 roku awansował na dziekana sterdyńskiego , pozostał nim do 1930 roku . Był także prałatem . Zmarł 8 grudnia 1939 r. , pochowany na cmentarzu w Sterdyni . Miał brata Bronisława i siostrę .  

 


 

Ksiądz ANTONI FABIAN JASTRZĘBSKI ( 1814 - 1841 ) - ur. we wsi Pluty ( obecnie parafia Śmiary ) , syn Ignacego i Joanny z Oknińskich , wnuk Aleksego , brat Juliana i Jana    

Mimo że żył tylko 27 lat , to musiał być człowiekiem wyjątkowym , by w tak młodym wieku uzyskać stanowisko wiceprezydenta księży marianów miejscowego domu zakonnego w Goźlinie . Goźlin bowiem był trzecim z ośrodków Zgromadzenia Księży Marianów założonego w 1673 roku przez błogosławionego Stanisława Jana Papczyńskiego ( 1631 - 1701 ) po Puszczy Korabiewskiej zwanej później Mariańską i Górze Kalwarii ( wtedy zwanej Nową Jerozolimą ) . Było to pierwsze męskie zgromadzenie zakonne rodzimego polskiego pochodzenia . Ksiądz Antoni Fabian Jastrzębski zmarł 28 października 1841 r. w Goźlinie w powiecie garwolińskim . Był też kaznodzieją nauczającym wiernych .    

   


 

Ksiądz JAN JASTRZĘBSKI ( ok. 1780 - 1843 ) - ur. się we wsi Borki Paduchy , obecnie gmina Wiśniew , parafia Zbuczyn . Wyświęcony na księdza w 1807 roku przez biskupa lubelskiego Wojciecha Skarszewskiego . Proboszczem parafii Domanice został 10 sierpnia 1825 roku i był nim do końca swojego życia . Zmarł 5 czerwca 1843 r. , mając lat 63 .     

     


 

Ksiądz IGNACY JASTRZĘBSKI ( 1759 - 1824 ) - urodził się w rodzinie ziemiańskiej , pewnie we wsi Grodzisk koło Zbuczyna , której korzenie pochodzą ze wsi Borki Kosiorki spod Siedlec . Pełnił godności kościelne : kanonik brzeski , proboszcz i dziekan węgrowski ( 1784 - 1824 ) , proboszcz i kolator w Rozbitym Kamieniu . Jego ojciec Kazimierz Antoni (        - 1786 ) , sędzia ziemi łukowskiej , i matka Zofia z Wężów ( 1727 - 1793 ) byli dziedzicami Rozbitego Kamienia .   

 


    

JASTRZĘBSCY należący do POW ( Polska Organizacja Wojskowa ) . Ta tajna organizacja wojskowa została założona przez Józefa Piłsudskiego w 1914 r. w celu przygotowania wojskowego ludzi i środków technicznych do walki zbrojnej o niepodległą Polskę :   

ALEKSANDER JASTRZĘBSKI '' Wilk '' ( 1899 -        ) - syn Juliana i Tekli , ur. 27.02.1899 r. w Radzikowie Oczkach . W POW od 15.08.1916 r. jako szeregowiec . Od 11 listopada 1918 r. w 22 pp w stopniu kapitana , z 22 pp odszedł do Wojskowego Kursu Oficerów Gospodarczych , odznaczony Krzyżem Walecznych , wymieniony wśród kadry oficerskiej 22 pp .  

AUGUSTYN JASTRZĘBSKI '' Więzieński '' ( 1898 -        ) - syn Andrzeja i Marianny , ur. 16.08.1898 r. w Borkach Kosiorkach . W POW w Sołdach od V 1917 - 11.11.1018 r. , w wojsku od 11.11.1918 - 10.04.1922 r. jako plutonowy w 22 pp. ( nr 388 placówka Wiśniew ) . 

EMILIAN JASTRZĘBSKI '' Bartosz '' ( 1897 -        ) - syn Karola i Emilii , ur. 10.10.1897 r. we wsi Łupiny , zam. Łupiny- Pieńki , obecnie Pieńki , gmina i parafia Domanice , w POW Placówce Siedlce od lipca 1917 do 11.11. 1918 r. w stopniu szeregowca . Brał udział w rozbrajaniu Niemców . Po 3 tygodniach służby w kompanii w Łukowie zwolniony na własną prośbę przez Zenona Łopuskiego z powodu choroby ojca . Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej od 4 kwietnia 1919 r. do czerwca 1921 r. w oddziale jazdy majora Jaworskiego oraz 22 pułku piechoty jako szeregowiec . Do oddziału został zaprzysiężony przez Tadeusza Dmowskiego , Władysława Trojana . Dodajmy , że grupa jazdy majora Jaworskiego brała m.in. udział w wyzwalaniu Siedlec z okupacji bolszewickiej w dniu 17 sierpnia 1920 r. , natomiast 22 pp walczył w ramach 5 armii w operacji nad Wkrą . Ponieważ Emilian Jastrzębski był postacią znaną na Jastrzębiu z działalności społecznej , pełnił funkcję wójta gminy w Domanicach w czasie II wojny światowej , zatem warto przytoczyć informacje jakie podał o sobie do ankiety : żona Irena , córka Julia , gospodarstwo o powierzchni 30 morgów , ukończył szkołę gminną . Był gminnym prezesem Obozu Zjednoczenia Narodowego ( OZN ) , należał do Kasy Oszczędnościowej , Kasy Stefczyka , Ligi Obrony Przeciwlotniczej , Związku Młodzieży Katolickiej , pełnił funkcję wiceprezesa Związku Strzeleckiego .        

JAN JASTRZĘBSKI ( 1883 -       ) - syn Tomasza i Julianny , ur. 21.12.1883 r. Sołdach . W POW placówka Wiśniew - Sołdy od XI 1917 do 11.11.1918 r. jako szeregowy , wstąpił do straży kolejowej ( nr 392 ) .             

    


 

Zmarły w Obozie koncentracyjnym w Lublinie , który ten obóz zwany jest potocznie jako Majdanek

MARIAN JASTRZĘBSKI (        - 1943 ) - lekarz z Warszawy , brał udział w jej obronie w czasie ostatniej wojny . Więziony w Majdanku , zmarł w nim na tyfus w 1943 roku . Syn mieszkającego w Siedlcach Józefa - urzędnika pracującego w Sądzie w Siedlcach - i Józefy z domu Borkowskiej . Wnuk Wojciecha ze wsi Śmiary , prawnuk Stanisława ze wsi Mroczki , powiat Siedlce , woj. mazowieckie . 

 


 

Żołnierz służący w reprezentacyjnej kompanii Wojska Polskiego przy Józefie Piłsudskim  

MARIAN JASTRZĘBSKI ( ok. 1900 - ok. 1920 ) - syn Józefa ur. w 1864 r. i Heleny z Oknińskich ze wsi Daćbogi , powiat Siedlce , woj. mazowieckie . Brat Wacława i Konstantego . Służył w tej kompanii ze względu na swój wysoki wzrost , a także innych zalet i cech charakteru . Ostatniego dnia przed odejściem z wojska , Marian razem z innym kolegą żołnierzem  wybrali się kąpać , obaj się utopili . Wojsko pochowało ich w Warszawie .    

 


 

Spadek liczby mieszkańców w ostatnich latach we wsiach zaścianka szlacheckiego Jastrzębie , powiat Siedlce , woj mazowieckie 

Tak przedstawiają się te samorządowe dane : miejscowości , 3 daty i liczba osób  

Miejscowość                                             31.12.2009                       31.12.2012                       30.11.2015 

Łupiny                                                            303                                     285                                   284  

Śmiary                                                           206                                     201                                    195  

Mroczki                                                          239                                     236                                    225  

Daćbogi                                                         130                                     138                                    117   

Pluty                                                               134                                    130                                    125  

Tworki                                                             227                                    218                                    213   

Pieńki                                                           ok. 50                                 ok. 50                                ok. 50  

Śmiary - Kolonia                                          ok. 80                                 ok. 80                                ok. 80     

 

Borki - Kosiorki                                                167                                     168                                    175    

 


 

HENRYK  JASTRZĘBSKI (            - ok. 1969 ) - ofiarą zbrodni sądowej według prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej 

Henryk Jastrzębski był w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej i delegatem Rządu Londyńskiego na okręg białostocki . Aresztowany w Warszawie , uciekł z konwoju . W 1947 roku , gdy weszła ustawa amnestyjna , ujawnił się . W 1950 roku aresztowano go pod zarzutem , że podczas wojny i potem gromadził dokumenty dotyczące życia gospodarczego mieszkańców województwa wrocławskiego . Wyrok zapadł w 1952 roku . Jastrzębskiego skazano na 7 lat więzienia . Odsiedział 5 lat , stracił zdrowie i 12 lat potem zmarł . Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyroku wystąpiła w latach 90. córka skazanego . Zarzut podżegania sędziów do bezprawnego pozbawienia wolności niewinnego człowieka postawili prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej byłemu prokuratorowi wojskowemu , który w okresie stalinowskim oskarżał w Szczecinie . Jego zachowanie podczas składania zeznań zaskoczyło wszystkich . Oskarżony Czesław G. ,  75 - latek w roku około 2000 , mieszkaniec Katowic , podczas składania zeznań przyznał , że w 1952 roku doskonale wiedział , że proces polityczny , w którym uczestniczy , jest represją polityczną . Jedynym powodem ścigania człowieka , którego oskarżał , Henryka Jastrzębskiego , była jego działalność w AK . Mimo to Czesław G. zażądał dla Jastrzębskiego 12 lat więzienia . Grozi mu za to od roku do 10 lat więzienia . 

 


     

BRONISŁAW JASTRZĘBSKI ( 1910 - 1997 ) - harcerz , żołnierz Armii Krajowej . Zapomniany bohater . 

Urodził się w 1910 roku w Białymstoku . Po wybuchu pierwszej wojny światowej wraz z rodziną uciekł do Kijowa , gdzie przebywał w latach 1915 - 1920 . Rodzina uciekła stamtąd w 1920 roku , tuż przed wojskami bolszewickimi wkraczającymi do Kijowa , jednym z ostatnich transportów wojskowych . W tym samym roku rodzina osiedliła się w Białymstoku , a Bronisław został harcerzem . Potem ukończył studia prawnicze w Warszawie . Gdy wybuchła II wojna światowa , zaangażował się w działalność konspiracyjną . Po ataku Niemców na Rosję w 1941 roku Bronisław Jastrzębski stworzył Bojową Organizację " Wschód " , której został komendantem . Działała między innymi na ziemiach białostockich . Organizacja ta przekazała do Armii Krajowej 10 tysięcy przeszkolonych żołnierzy . Dzięki działalności tej organizacji udało się zdobyć informacje o nowych pociskach niemieckich V1 . Jastrzębski walczył także w powstaniu warszawskim . Podczas powstania był dowódcą oddziału " Narocz " w walkach na Woli i dowódcą kompanii ochrony Kwatery Głównej na Śródmieściu . Po jego zakończeniu działał dalej w Szarych Szeregach ( to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji ) oraz w " Nie " . Był tu do lipca 1945 roku , kiedy na ulicy aresztował go słynny Różański . Nie był to zwykły funkcjonariusz UB , a jeden z tuzów . Po brutalnym śledztwie Bronisław Jastrzębski , wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie , został skazany na karę śmierci . Potem karę zamieniono na 10 lat więzienia . Wyrok zmniejszono do 5 lat na mocy amnestii w 1947 roku . Bronisław Jastrzębski " Damazy " został zwolniony z więzienia w listopadzie 1950 roku . Jako były żołnierz Armii Krajowej do 1960 roku aż 10 razy musiał zmieniać pracę . Posypało mu się małżeństwo . By przeżyć pisał artykuły wydawane pod nazwiskami przyjaciół . Po wyjściu z więzienia nie udzielał się publicznie , by nie narażać swoich byłych podkomendnych z czasów konspiracji . Zmarł w 1997 roku . Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie . Jego odznaczenia są imponujące , otrzymał m.in. Krzyż Virtuti Militari , Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą  , Krzyż AK , Medal Wojska , Krzyż Zasługi z Mieczami , odznaczony Krzyżem Walecznych . Harcerze chcą , by jedną z ulic w Białymstoku nazwać imieniem Bronisława Jastrzębskiego . Umożliwia to dodatkowo ustawa dekomunizacyjna .   

 


 

 

              

    

 

 

 

        Jastrzębski

tel. +48 786 282 652

 info@jastrzebski-jastrzebscy.pl

 www.jastrzebski-jastrzebscy.pl